Notícies

Post Image

COST: 15.246,00 €
SUB DIPU: 5.000,00
SUBV MANCO: 2.500,00 €
EQUIP REDACTOR: AYMED Proyectos, Obras y Serveis, S.L.

S'HA RECEPCIONAT EL PLA I L'AJUNTAMENT PLE EN SESSIÓ ORDINARIA DE DATA 27 D'ABRIL DE 2021, VA PROCEDIR A APROVAR INICIALMENT EL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS) PER AL MUNICIPI DE L'ALQUERIA DE LA COMTESSA.

AQUEST EDICTE VA SER PUBLICAT AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA EL 09/06/2021 (Nº 109), PERQUE LES PERSONES INTERESSADES PER UN TERMINI DE 20 DIES HABILS PUGUEN PRESENTAR LES OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I/O AL ·LEGACIONS QUE S'ESTIMEN OPORTUNES, NO PRESENTANT-SE CAP ALEGACIÓ EL PMUS ES ENVIAT A LA CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 

Tornar

Consulta açí els horaris d'atenció al públic del nostre Ajuntament de forma directa

Veure horaris