Notícies

Post Image

L'ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa ha convocat ajudes dirigides a l'adquisició de vacunes no cobertes per l'actual sistema de salut pública però que estan recomanades per l'Associació Espanyola de Pediatria. En concret, es tracta de les vacunes del Rotavirus, el Meningococ B, la Meningitis ACWY i el Papil·loma Humà.

Per a poder acollir-se a aquestes ajudes, aquestes vacunes han hagut de ser administrades i comprades durant l'any 2023.

Les ajudes consistiran en una quantitat subvencionable fixa del 50% del cost de la vacuna, amb un màxim de 50 euros per dosis de cada vacuna.

Podran sol·licitar aquestes ajudes els pares, mares o tutors que estigueren empadronats en el municipi abans del 31/12/2022 i que estiguen al corrent de les seues obligacions tributàries amb les Administracions Públiques.

El termini per a sol·licitar-les és fins al 7 de maig de 2024.
Tota la documentació i la informació necessària per a poder demanar aquestes ajudes es pot trobar en la pàgina web del municipi.

Tornar

Consulta açí els horaris d'atenció al públic del nostre Ajuntament de forma directa

Veure horaris